Tutkimuksen mukaan musikaalisuus on pitkälti perinnöllistä

Tutkijat kävivät testaamassa sukukokouksissa, sattuvatko perimä ja lahjakkuus yhteen. Kannattaa kokeilla musisointia, jos suvutta sattuu olemaan muusikoita. Musikaalisuudesta enimmillään jopa peräti kaksi kolmasostaa selittyy geeneillä, kertoo geneetikko Jaana Oikkonen.

”Musikaalisuuden vaihtelusta ihmisten välillä 21-68 prosenttia selittyy geeneillä”, täsmentää Oikkonen, jonka väitöskirja tarkastettiin vastikään Helsingin yliopistossa. Musikaalisuuteen vaikuttaa myös ympäristö, jossa perheellä ja suvulla on luonnollisesti suuri merkitys. Musikaalisuus kehittyy, kun ihminen altistuu musiikille lapsena ja opettelee soittamaan jotain instrumenttia.

Oikkonen yhdisti tiedot noin 800 ihmisen geeneistä testeihin, joilla tutkijat ovat testanneet ihmisten musikaalisia kykyjä. ”Tutkijat ovat vuosien aikana käyneet esimerkiksi sukukokouksissa”, Oikkonen selittää. Sukuja ja perheitä oli tutkimuksessa lopulta mukana jopa yli sata.

Kokeeseen osallistujat laitettiin arvioimaan sävelten korkeutta, kestoa ja sävelrakenteita. Eräässä testissä koehenkilö kuunteli syntetisaattorilla tuotettuja ääniä ja toisessa eri instrumenteilla tuotettuja ääniä. Sovittamisen ja säveltämisen taipumukset havaittiin kyselyn perusteella.

Perimästä etsittiin geenejä, jotka liittyvät vahvistettuihin musikaalisiin kykyihin. Kokeiden valossa kromosomin numero neljän eräs alue liittyy niihin laajasti.