Hyvinvointia Taiteesta

Onko taide todellakin hyväksi ihmisille? Taiteen rooli terveydenhuollossa on noussut erittäin tärkeäksi aiheeksi tänä päivänä. Ihmiset lähes aistinvaraisesti yhdistävät taiteen hyvinvointiin ja parantumiseen. Mutta onko taiteella oikeasti parantavia vaikutuksia ihmisiin?

Taide vaikuttaa ympäristöömme ja sitä kautta se vaikuttaa suoraan myös meidän elettyyn kokemukseen ympäristöstämme. Taide voi inhimillistää karun kliinisen sairaalan käytävän tai elävöittää tylsän toimiston korostaen ympäristöjen sosiaalisia ja inhimillisiä puolia.

(Taide elävöittää ympäristöjä)

Ympäristön inhimillistämisen ja kaunistamisen on todettu vähentävän muun muassa ahdistuneisuutta ja masennusta. Tämän on todettu myös parantavan ihmisten yleistä hyvinvointia ja jopa tuotteliaisuutta. Joillekin taide voi toimia myös inspiraationa meditoimiselle tai psyykkiselle parantumiselle.

(Taide voi parantaa ihmistä myös psyykkisesti)

Lääketieteen ammattilaiset ovat alkaneet määräämään taidetta eri muodoissa nyt jopa resepteinä eri tautien ehkäisemisessä. Erään tutkimuksen mukaan sairaalahoidon tarve vähenee peräti 37 prosentilla, kun ihmisiä määrätään vierailemaan gallerioissa tai museoissa. Tutkimuksen mukaan terveydenhuollon kulttuuria tulee muuttaa, sillä maailma ei ole vielä hyödyntänyt taiteen valtavaa potentiaalia sairaalahoidossa.

(Taidetta määrätään nykyisin myös reseptiksi)

Voi olla, että juuri hyvinvoinnin parantamisen takia, ihmiset ovat kasvavasti alkaneet hankkimaan omiin koteihinsa erilaisia taideteoksia elävöittämään omia ympäristöjään. Sisustustaulut ja design huonekalut ovat erityisesti nostaneet suosiotaan paljon suomalaisten keskuudessa viime aikoina. Sisustustauluja ja erilaisia taideteoksia hankkineet suomalaiset ovat kenties vaistonvaraisesti alkaneet havaitsemaan, miten taide tekee heidän ympäristöistään kauniimpia ja he ovat myös saattaneet havaita miten heidän hyvinvointinsa on parantunut sen seurauksena.