Taidekouluja käyneiden mielet ovat alttiimpia sairastumaan

Yleinen käsitys mielisairauden ja luovuuden välisestä yhteydestä saa uutta tukea Ruotsissa tehdystä tutkimuksesta.

Taidekorkeakouluissa opiskelleet päätyvät muita ihmisiä todennäköisemmin sairaalahoitoon mielenterveyden häiriön vuoksi. Taidekouluja käyneet sairastuvat skitsofreniaan aikuisiällä 90 prosenttia todennäköisemmin kuin valtaväestö. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön he sairastuvat 62 prosenttia ja masennukseen 39 prosenttia muita herkemmin. Löydökset perustuvat The British Journal of Psychiatryn julkaisemaan ruotsalaisten ja brittiläisten tutkijoiden kirjoittamaan artikkelin, joka pohjautuu Ruotsin kansanterveystilastoihin.

Alttius mielenterveysongelmiin tuskin johtuu siitä, että taidekorkeakoulut lietsoisivat ihmisissä mielisairautta, vaan luultavammin samat geneettiset tekijät, jotka johtavat luovuuteen voivat johtaa myös mielenterveysongelmiin. Monien tutkimusten mukaan poikkeuksellisen luovien ihmisten sukulaiset kärsivät muita enemmän kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja skitsofreniasta. 

Tämä kytkös saattaa aivotasolla selittyä sillä, että niin skitsofreenikoilla kuin heidän luovilla sisaruksillaankin aivopuoliskot eivät ole tavanomaisen juuttuneita omiin tehtäviinsä vaan tietovirta aivopuoliskojen välillä on ryöpsähtelevää ja joustavaa.

Parhaimmillaan tämä joustavuus ruokkii luovuutta, mutta kognitiivisen prosessin mennessä liian häröksi, ihminen menettää kosketuksensa todellisuuteen ja tajuntaansa.